Aiolis, Cyme, 480-450 v. Chr.
AR-Tetartemorion 8 mm, 0.21 gr.

AV: Adlerkopf nach links

RV:
Vierteiliges windmühlenförmiges Inkusum

AV: Eagle's head left

RV:
Incuse square of mill-sail pattern

SNG Copenhagen 31+32 var. (Hemiobolos);
SNG von Aulock 1623, 7691 (Hemiobolos);
Sear 4174 (Hemiobolos);

sehr seltenes Nominal