Mysien, Pergamon 200-133 v. Chr.
AE- 16 mm, 2.08 gr.

AV: Behelmter
Kopf der Athena rechts
RV:
AQHNAS / NIKHFOROU, dazwischen steht Eule en face auf Palmzweig, im Feld: D - O


AV: H
ead of Athena with crested helmet right
RV:
AQHENAS / NIKHFOROU, owl facing, standing on palm-branch, in fields: D - O

SNG Copenhagen 383 ff var.;
SNG von Aulock 1375+1376 var.;
SNG Tübingen 2433 ff var.;