Mysien, Adramyteion, 357-353 v. Chr.
Satrap Orontas
AE-9 mm, 0.68 gr.

AV: Belorbeerter, bärtiger Kopf des Zeus nach rechts
RV:
ORO - N - T - A, Pegasusprotome nach rechts

AV: Laur. bearded head of Zeus right

RV:
ORO - N - T - A, protome of pegasus right

Klein 251;
SNG Copenhagen ;
SNG von Aulock -;
SNG Tübingen -
BMC -;

selten - rare