Thessalien: Larissa
400-344 v. Chr.
AE-16 mm, 4.75 gr.

AV: Kopf der Nymphe Larissa nach rechts
RV.
LARIS - [AIWN], grasendes Pferd nach links

AV: Head of nymph Larissa right
RV:
LARIS - [AIWN], Horse grazing left

SNG Cop. 142;
Sear 2129 var.;