Thessalien: Larissa
400-344 v. Chr.
AE-17 mm, 4.09 gr.

AV: Kopf der Nymphe Larissa nach rechts
RV. [
LARISAIWN], grasendes Pferd nach rechts

AV: Head of nymph Larissa right
RV: [
LARISAIWN], Horse grazing right

SNG Cop. 142;
Sear 2129 var.;